Съвети

Разходна норма:

Ориентировъчно и най-вече в зависимост от сорта в един декар влизат следния брой корени:

 

Разсад за:

Брой в декар

Пипер

7 000 - 9 000

Домати - колови

1 200 - 2 500

Домати - безколови

2 500 – 3 500

Зеле

3 500

Праз

22 000

Краставици, Дини, Пъпеши в кофички

1 200

 

 

 Технологична карта – зеленчуци: